Weetwaarjekoopt.nl

Weetwaarjekoopt.nl

Dagelijks kopen duizenden mensen hun kaartjes voor concerten, theatervoorstellingen, voetbalwedstrijden en andere evenementen via internet. Wat velen niet weten, is dat er naast de officiële online verkooppunten ook veel websites zijn die op grote schaal kaarten opkopen en doorverkopen met als enig doel het maken van winst. Als bezoeker betaal je via deze websites – vaak onbewust – veel meer voor een toegangskaart dan de oorspronkelijke prijs. Soms anderhalf tot drie keer meer dan de artiest of organisator van een evenement vraagt. Ook blijkt dat niet alle kaarten gegarandeerd toegang geven tot het evenement. Dit doorverkopen gebeurt zonder toestemming van de artiest of organisator (in ons geval Theaters aan Zee), en doordat dit op grote schaal gebeurt, wordt onnodig schaarste gecreëerd. Zo blijven er weinig kaarten over die te koop zijn voor het oorspronkelijke bedrag. Doorverkoop gebeurt niet alleen bij uitverkochte evenementen. Ook voor evenementen die nog in de verkoop moeten gaan of waarvoor nog voldoende kaarten bij de officiële voorverkoopadressen beschikbaar zijn, worden kaarten tegen een veel hogere prijs aangeboden. Hoog tijd om duidelijk te maken waar je je kaartje wél moet kopen, zodat je niet teveel betaalt én zeker weet dat je een evenement ook binnenkomt.

Voor meer informatie: www.weetwaarjekoopt.nl

Gekochte tickets van Theaters aan Zee zijn persoonlijk en mogen zonder medeweten van Theaters aan Zee niet worden doorverkocht aan derden! Wanneer wij kaartjes hebben verkocht aan klanten, van wie wij verdenken dat zij zich bezighouden met dit soort praktijken, stellen wij de instanties die zich bezighouden met onregelmatigheden in dit kader op de hoogte!