Privacy

Respect voor privacy van je persoonsgegevens

Contactgegevens
Wij wensen goed om te gaan met de privacy van onze gasten. Daarom wijzen wij je hierbij direct op de mogelijkheid om zonder opgaaf van persoonlijke gegevens kaarten aan te schaffen. Dit kun je doen bij het VVV-kantoor in Zierikzee, Renesse en Burgh-Haamstede. Wanneer je via de website kaarten bestelt, vragen wij altijd naar persoonlijke gegevens. Als we in ons verdere contact met jou gebruik maken van deze gegevens, gaan we daarmee zorgvuldig om. Wij behandelen deze in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring laten wij je weten welke gegevens we van jou verzamelen, met welk doel, hoe lang wij ze bewaren en wat je rechten zijn.

Privacy Statement  van Theaters aan Zee 

Nieuwsbrief
Theaters aan Zee stuurt wekelijks een nieuwsbrief aan haar klanten d.m.v. het programma Mailchimp. Iedere nieuwsbrief bevat de mogelijkheid voor de ontvangers om zich uit te schrijven via een link. In de databases van Mailchimp wordt bijgehouden wie zich heeft uitgeschreven. Deze klanten zullen in de nieuwe verwerking niet worden gemaild. Klanten die expliciet per e-mail aangeven uitgeschreven te willen worden, krijgen uiteraard ook geen nieuwsbrief meer van Theaters aan Zee. Mailchimp heeft op de website een uitgebreide privacyverklaring en beschrijving van de verwerking opgenomen. Zie hiervoor: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Foto’s
Tijdens voorstellingen maken wij regelmatig foto’s en filmpjes van de optredende artiesten die op social media kunnen worden gedeeld. Wanneer je hiertegen bezwaar hebt en absoluut niet op foto’s wilt staan de wij delen, dan kun je dit uiteraard aan ons doorgeven. Wij zullen hiermee dan rekening houden en deze foto’s niet delen via social media.

Klantenlijsten van een voorstelling
Van iedere voorstelling maken wij een lijst met NAW-gegevens van gasten die deze voorstelling bezoeken. Direct na de voorstelling worden deze gegevens vernietigd.

Versturen van de theatergids
Voor het versturen van de theatergids is in het verleden gebruik gemaakt van de diensten van Sandd. Lees hier hoe Sandd omgaat met je privacy.