Huiskamertheater ‘De Verwachting’

De Verwachting neemt binnen onze bedrijfsactiviteiten een ‘status aparte’ in als huiskamertheater. Het is namelijk niet alleen een theater, maar het is ook de privé-huiskamer van Peter & Esther de Neef. Sinds oktober 2016 wordt in De Verwachting met groot succes een sociaal-maatschappelijk en een theaterprogramma gebracht. Activiteiten in De Verwachting zijn altijd een feestje, met na afloop bitterballen en een gezellige nazit.

Huur ‘De Verwachting’

Jaarlijks hebben wij zo’n 60 activiteiten alleen al in De Verwachting (ons ‘eigen’ theater). Regelmatig ontvangen wij de vraag of Theater De Verwachting – naast de gebruikelijke theateractiviteiten – te huur is voor feesten en partijen. Er is een aantal redenen te noemen waarom wij hieraan helaas geen gehoor kunnen geven:

  • De theaterfoyer is tevens onze privéwoonkamer.
  • Vanwege de ligging middenin de dorpskern hebben wij te maken met hoge eisen qua geluidsoverlast (milieuwetgeving).
  • Het overvolle schema (theaterprogramma en Ritthemse sociaal-maatschappelijke activiteiten) brengt voor ons al een flinke belasting qua tijd en organisatie met zich mee.