Coronamaatregelen

Coronaprotocol Dorpshuis Renesse

Veiligheid en gezondheid van ons allen staan voorop! Tijdens een bezoek aan Dorpshuis Renesse wordt rekening gehouden met de anderhalvemeter-regel en er zijn extra hygiënemaatregelen getroffen. Ondanks dat, zullen wij ernaar streven de theaterbeleving zo groot mogelijk te houden. 

Welke belangrijke maatregelen hebben wij getroffen om de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers te waarborgen?

  • In Dorpshuis Renesse gelden de RIVM-maatregelen voor theaterbezoek. 
  • Contactmomenten worden zoveel mogelijk beperkt.
  • De meeste voorstellingen worden twee keer op een avond (of dag) gespeeld. Tussen de voorstellingen door wordt er schoongemaakt.
  • Wij gaan ervan uit dat de personen van een reservering bij elkaar kunnen zitten. Als dat niet zo is, moeten wij hiervan op de hoogte worden gebracht d.m.v. een e-mail
  • Er staat op diverse plekken desinfectiegel en papier. In ieder geval bij binnenkomst en bij eventueel toiletbezoek willen wij je vragen hiervan gebruik te maken. Sowieso is het verstandig zoveel mogelijk thuis naar het toilet te gaan.
  • Het dragen van een mondkapje is verplicht zo lang je niet op je plaats zit.
  • De bezoekers van de eerste voorstelling nemen hun jas mee de zaal in en verlaten het dorpshuis via de deuren achterin de zaal. Voor de bezoekers van de tweede voorstelling geldt gewoon dat zij hun jas ophangen aan de kapstok en het dorpshuis op de normale manier via de hoofdingang verlaten.
  • Het belangrijkste voor jouw theaterbezoek is dat je je eigen verantwoordelijkheid neemt. Heb je klachten, blijf dan vooral echt thuis! Stuur ons dan een e-mail of een WhatsApp om je afwezigheid te melden, voordat de voorstelling plaatsvindt.

Hoeveel plaatsen zijn er in de zaal met inachtneming van anderhalve meter afstand?

Wij kunnen maximaal 30 personen per voorstelling ontvangen. Per avond zijn dat dus meestal 60 bezoekers.

Hoe laat mag je naar binnen?

Een kwartier voor aanvang van de voorstelling gaat de deur open. Houd hiermee rekening in geval van slecht weer (paraplu meenemen). Omdat de ontvangst vlot moet verlopen, is het niet mogelijk om vragen te beantwoorden van iedere bezoeker. Heb je vragen? Doe dat dan liefst vooraf via de mail

Hoe worden mijn tickets gecontroleerd?

De barcodes van je ticket worden vooraf via je mobiele telefoon (of eventueel print) gescand. Zorg dat de groep van jouw reservering (= huishouden) compleet is, voordat je naar binnen gaat. 

Mag ik voor en na de voorstelling aan de bar plaatsnemen?

Helaas kan dat niet omdat de anderhalvemeter-regel dan niet kan worden gewaarborgd. Nadat je tickets zijn gescand en je jas is opgehangen (tweede groep), loop je rechtstreeks met een vrijwilliger naar je plaats in de zaal.

Zijn er vaste plaatsen of mag ik zelf een plaats uitkiezen?

Je krijgt je plaats toegewezen. Van iedere voorstelling wordt een zaalplattegrond gemaakt op basis van de bezoekers en het feit of personen al dan niet naast elkaar mogen zitten. Let op: wij gaan ervan uit dat alle personen uit één reservering bij elkaar mogen zitten (een huishouden). Als dat niet zo is, horen wij dat graag z.s.m. via e-mail. Een vrijwilliger brengt je naar je plaats. Het is niet toegestaan om de zaalindeling zelf te wijzigen of met stoelen te schuiven.

Kan ik nog iets drinken voor de voorstelling?

De vrijwilliger die je naar je plaats heeft gebracht, vraagt je meteen of je iets wilt drinken en rekent dit gelijk contant met je af. De bestelling wordt bij je plaats gebracht. Er staan tafeltjes in de zaal dus je kunt je drankje tijdens de voorstelling nuttigen.

Is er een pauze?

In principe is er geen pauze, tenzij anders aangekondigd. Het is dan ook de bedoeling dat je de gehele voorstelling zoveel mogelijk op je plaats blijft zitten. De voorstelling duurt maximaal 5 kwartier.

Kan ik het toilet bezoeken?

Om zoveel mogelijk verplaatsingen te voorkomen, willen wij je vragen in ieder geval tijdens de voorstellingen niet naar het toilet te gaan. Reinig je handen voor en nadat je het toilet bezoekt met de ontsmettende gel die daar staat en houd rekening met de anderhalvemeter-regel. 

Kan ik na de voorstelling nog een drankje bestellen?

Dat kan helaas niet bij de eerste voorstelling om 19.30 uur. Omdat er voor de tweede voorstelling nog moet worden schoongemaakt. Het is van belang dat de eerste groep uiterlijk om 21.00 uur is vertrokken. De bezoekers van de tweede voorstelling kunnen wel een drankje nemen na de voorstelling.  

Hoe verlaat ik de zaal?

Eerst verlaten de bezoekers van de achterste rij de zaal en dan zo door naar voren. De bezoekers van de eerste voorstelling verlaten de zaal via de deuren achterin de zaal. Zij nemen hun jas daarom mee de zaal in. De bezoekers van de tweede voorstelling hangen hun jas gewoon aan de kapstok en verlaten de zaal op de gebruikelijke wijze via de hoofdingang.

Wanneer kan ik de zaal verlaten?

Direct na de voorstelling van 19.30 uur kan het publiek de zaal verlaten (eerst de achterste rij en dan verder naar voren). Houd in alle gevallen steeds rekening met de anderhalvemeter-regel en wacht even als er iemand voor je vertrekt. Voor de bezoekers van de eerste voorstelling: Zorg dat je uiterlijk om 21.00 uur het dorpshuis hebt verlaten om ons de gelegenheid te geven grondig schoon te maken voor de tweede groep theaterbezoekers. Je gebruikt de deuren achterin de zaal om het dorpshuis te verlaten.

Kan ik bij jullie pinnen voor mijn drankjes?

Wij hebben geen pinapparaat en kunnen dus alleen contante betaling accepteren.

Hebben jullie een ventilatiesysteem?

Dorpshuis Renesse beschikt over goede ventilatie met schone filters. 

Ook al maken deze noodzakelijke regels het er niet leuker op, we zijn toch ontzettend blij dat we weer mogen beginnen en hopen daarom van harte op jullie medewerking deze nieuwe regels te helpen handhaven. Bij voorbaat dank hiervoor!

Mede namens Janet Leeuwe van Dorpshuis Renesse,

Peter & Esther de Neef

Theaters aan Zee