Tegoedbon

Bestellen met tegoedbon

Wanneer je je tegoedbon wilt gebruiken, dan kun je ons een e-mail sturen via info@theatersaanzee.com met je nieuwe bestelling, o.v.v. het transactienummer van de digitale tegoedbon. Het kan zijn dat je nog een bedrag moet bijbetalen voor de nieuwe bestelling. 

Geldigheidsduur

Een digitale tegoedbon heeft een geldigheidsduur van één jaar na uitgifte. 

I.v.m. de coronacrisis wordt de geldigheid van tegoedbonnen opgeschort totdat de theaters weer opengaan.